روان‌شناسی

غلبه بر افسردگی و خشم در دانش‌آموزان (اختلالات شایع در مدارس)

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
فرزادنیا، محمد
غلامی‌حاجی‌آبادی، حسین
رنجبر، علی‌رضا
رحیمی‌ ابدال‌آبادی، حسین
سال چاپ: 
1398

روان‌شناسی اجتماعی For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
ریچاردسون، دنیل سی
سال چاپ: 
1398

روان‌شناسی یادگیری

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
بایرامی، علی
سال چاپ: 
1397

خطر خشم گرفتگی!

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
مهکام، رضا
مصلحی، جواد
سال چاپ: 
1397

آزمون‌های روانی

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
اشرف‌زاده، توحید
بابایی، کریم
میکائیلی منیع، فرزانه
سال چاپ: 
1398

اعتیاد: در مغز معتاد چه می‌گذرد؟

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
پالک، تاد.ای
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی