روان‌شناسی

آزمون‌های خودشناسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مک‌کوی، دوروتی
سال چاپ: 
1396

راهنمای بالینی برای درمان اسکیزوفرنی

مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
لوریلو، جان
پالانتی، استفانو
سال چاپ: 
1396

زوج‌درمانی خیانت

مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
گورامان، آلن‌.اس
سال چاپ: 
1396

اضطراب مرگ و سلامت روان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
دولتی، زینب
سال چاپ: 
1396

غلبه بر اضطراب در محیط‌های آموزشی

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1396

زندگی در لحظه

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
هاسن، جیل
سال چاپ: 
1396

هوش هیجانی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بوکت، استیو
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی