روان‌شناسی

درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان

مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سی کندل، فیلیپ
سال چاپ: 
1394

رهبران موفق، بهترین سؤال‌ها را می‌پرسند

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مکسول، جان‌سی
سال چاپ: 
1394

روزتان را پربارتر کنید (مدیریت زمان)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
اسکات، اس. جی
لیورمور، ربکا
سال چاپ: 
1394

تاب‌آوری

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
ریویچ، کارن
شاته، اندرو
سال چاپ: 
1393

فکرت را می خوانم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پالاثیوس، گابریل
سال چاپ: 
1394

بلوغ دختران

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
میدلمن، امی
گران والد، کیت
سال چاپ: 
1394

بلوغ پسران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
میدلمن، امی
گران والد، کیت
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی