روان‌شناسی

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد)

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1398

آزمون‌های سنجش: شاخص‌های جسمی، حرکتی و روان‌شناختی دانش‌آموزان

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1398

با تنفر کودک از مدرسه چه کنیم؟

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
چیتی، آنتونیا
سال چاپ: 
1398

غلبه بر افسردگی و خشم در دانش‌آموزان (اختلالات شایع در مدارس)

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
فرزادنیا، محمد
غلامی‌حاجی‌آبادی، حسین
رنجبر، علی‌رضا
رحیمی‌ ابدال‌آبادی، حسین
سال چاپ: 
1398

روان‌شناسی اجتماعی For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
ریچاردسون، دنیل سی
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی