روان‌شناسی

تشخیص، ارزیابی و درمان اختلال سلوک در مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
هیور، تامی.ال
کراترز، لارا.ام
جیمرسون، شین آر.
سال چاپ: 
1397

بیش فعالی: کتاب کار نوجوانان

مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
هونومن وب، لارا
سال چاپ: 
1398

موفقیت شجاعت می‌خواهد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
خیابانی، هاله
سال چاپ: 
1398

روان‌شناسی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
میرخانی، سیدرضا
سال چاپ: 
1398

الف، ب، سه نقطه

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
پایدار، محمود
جلوه، مازیار
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی