روان‌شناسی

روان‌شناسی مثبت علم شادکامی و شکوفایی

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
هالفمن، ادوارد
کمپتون، ویلیام سی
سال چاپ: 
1397

قلدری و مشکلات همراه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
نعمتیان، یوسف
سال چاپ: 
1397

کاهش استرس به روش ذهن‌آگاهی (کتاب‌ کار)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
سرکوبی، رقیه
سال چاپ: 
1397

شارژ اعصاب: با تکیه بر مدیریت خشم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلوه، مازیار
سال چاپ: 
1397

اقتصاد رفتاری FOR DUMMIES

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
آلتمن، موریس
سال چاپ: 
1397

زبان بدن: آنچه بدن می‌گوید

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
ناوارو، جو
سال چاپ: 
1396

مبانی روان‌شناسی محیطی

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
اشتگ، لیندا
برگ، اگنس ای وان دن
دگروت، جودیت آی ام
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی