روان‌شناسی

روان‌شناسی پایه 11 نظام جدید

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلیلی منجیلی، شبنم
سال چاپ: 
1397

روان‌شناسی جامع کنکور نظام جدید

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلیلی منجیلی، شبنم
سال چاپ: 
1397

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خودکشی

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
یحیی‌زاده، حسین
امینی، حمزه
سال چاپ: 
1397

روانشناسی یازدهم انسانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قاسمی، الناز
میرحسینی، امید
سال چاپ: 
1397

سازه‌گرایی: رویکردی خلاق در آموزش

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
حسینی، افضل‌السادات
جلالوند، انسیه‌ (همکار)
سال چاپ: 
1397

روان‌شناسی مثبت علم شادکامی و شکوفایی

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
هالفمن، ادوارد
کمپتون، ویلیام سی
سال چاپ: 
1397

قلدری و مشکلات همراه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
نعمتیان، یوسف
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی