ریاضی

ریاضیات خلاق ترکیبیات و جبر

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بهمرام، افشین
سال چاپ: 
1396

ریاضی و زندگی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نامی ساعی، حسین
سال چاپ: 
1396

هندسه عصر حجری (خط)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بایلی، جری
لاو، فلیسیا
سال چاپ: 
1396

هندسه عصر حجری (مربع)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بایلی، جری
لاو، فلیسیا
سال چاپ: 
1396

سه سطحی ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گنجی، حمید
لنجان‌زاده اصفهانی، حمید
محمدی، داود
طبیب‌زاده، سید‌محمد
سال چاپ: 
1396

سه سطحی ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گنجی، حمید
لنجان‌زاده اصفهانی، حمید
محمدی، داود
طبیب‌زاده، سید‌محمد
سال چاپ: 
1396

سه سطحی ریاضی پایه نهم (دوره اول متوسطه )

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسکندری، سمیه
راسخ، فاطمه
مهدوی، صبا
سال چاپ: 
1395

کتاب کار ریاضی7

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
امدادی، غلامرضا
بقایری، مجید
جهانگشا، الهام
جمشیدی‌پور، احمد
دلبری، احمد
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی