ریاضی

ریاضیات جامع پایه هفتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نامی‌ساعی، حسین
عرقرلو،فاطمه
سال چاپ: 
1393

محمد‌ بن ‌موسی‌خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کنعانی، ناصر
سال چاپ: 
1394

ریاضیات هشتم (دوم متوسطه)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انصاری، حسین
قادر، سیامک
سال چاپ: 
1393

دانش‌نامه ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شهریاری، پرویز
امیری، حمیدرضا
ایلخانی‌پور، یدالله
شرقی، هوشنگ
صدر، میرشهرام
فریبرزی عراقی، محمدعلی
قندهاری، احمد
هاشمی موسوی، سید‌محمدرضا
میرحبیب‌اللهی، علا ‌الدین
یاسی‌پور، غلام‌رضا
سال چاپ: 
1394

ریاضی هشتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کشمیریان، محمدعلی
حقیقت‌راد، سعید
سال چاپ: 
1394

کاربرگ ریاضی پایه نهم- دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دپارتمان علمی ریاضی (مسئول: داوودی، خسرو)
سال چاپ: 
1394

معماهای شهرزاد

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
اسمالین، ریموند
سال چاپ: 
1394

ریاضی نهم ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شیخ‌عطار، علی‌رضا
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی