ریاضی

ریاضی هشتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کشمیریان، محمدعلی
حقیقت‌راد، سعید
سال چاپ: 
1394

کاربرگ ریاضی پایه نهم- دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دپارتمان علمی ریاضی (مسئول: داوودی، خسرو)
سال چاپ: 
1394

معماهای شهرزاد

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
اسمالین، ریموند
سال چاپ: 
1394

ریاضی نهم ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شیخ‌عطار، علی‌رضا
سال چاپ: 
1394

ریاضیات هشتم برای دانش‌آموزان تیزهوش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برجی اصفهانی، محمد
عزیززاده‌، هادی
برجی اصفهانی، مریم
سال چاپ: 
1393

مسابقات ریاضی دوره اول متوسطه 9‌ ام+8 ام+ 7 ام 3333 تست مرشد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیات، حمیدرضا
خمامی‌ابدی، مرتضی
کریمی خراسانی، کیان
سال چاپ: 
1394

ریاضیات تکمیلی (کتاب کار پایه هفتم)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صمدی اقدم، محمد
سال چاپ: 
1394

ریاضی بازتدریس نهم‌ (دوره اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پیروزروان، علی
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی