ریاضی

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (ششمی‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیات، حمیدرضا
خمامی‌ابدی، مرتضی
کریمی خراسانی، کیان
سال چاپ: 
1394

آموزش ضرب همراه با مفهوم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عباس‌زاده، حسین
ایازی، محمدرضا
طهماسبی، روح‌الله
عباس‌زاده، حمیده
سال چاپ: 
1393

چند تاست؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ساری، اما
سال چاپ: 
1394

چه شکلیه؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ساری، اما
سال چاپ: 
1394

وقت چیه؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ساری، اما
سال چاپ: 
1394

کتاب جامع ریاضی گراد پایه پنجم ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمد‌شاهی، اعظم
نادری‌نژاد، جعفر
سال چاپ: 
1394

کتاب کار ریاضی چهارم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ابراهیمی، فاطمه
سال چاپ: 
1393

ریاضیدان کوچک - کتاب کار ریاضی ششم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسنی‌مقدم، مهزاد
کنف‌چیان، محمد
پور الیاس، فرشاد
سال چاپ: 
1394

ریاضی‌دان کوچک - کتاب کار ریاضی پنجم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسنی‌مقدم، مهزاد
دشتی، فاطمه
عظیمی، احمد
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی