شیمی

کتاب کار شیمی 1 پایه دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمدحسین
فولادی، محمدجواد
سال چاپ: 
1395

سؤال‌های پرتکرار شیمی 1 دهم تجربی و ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیانلو، مجید
حسینی، سیدرحمان
رجبی، طلیعه
مویدی، علی
سال چاپ: 
1395

شیمی دهم، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صفوی، سیدصمد
رضازاده، مریم
خوش‌طینت، مسعود
سال چاپ: 
1395

شیمی دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
احمدی‌، افشین
کریمی‌، امیرحسین
سال چاپ: 
1395

شیمی 1، پایه دهم علوم تجربی، ریاضی و فیزیک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شاه‌محمدی‌اردبیلی، معصومه
کشاورز، حسینعلی
مختاری، منصور
سال چاپ: 
1395

اصول شیمی For Dummies

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مور، جان‌تی
سال چاپ: 
1395

کتاب کارشیمی 3 و آزمایشگاه؛ درس، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حذرخانی، حسن
شاه‌محمدی ‌اردبیلی، معصومه
مختاری، منصور
منتظری، فیروزه
سال چاپ: 
1393

المپیادهای شیمی ایران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هراتی‌پور، پویا
سال چاپ: 
1394

چگونه مسائل شیمی را حل کنیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بویکس، رابرت. اس
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - شیمی