علوم اجتماعی

دره‌های موازی: افراط و تفریط

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
کریمیان صیقلانی، علی
سال چاپ: 
1398

فرهنگ، جامعه، انقلاب

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
جمعی از محققان
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم اجتماعی