علوم تجربی

طبیعت

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پاروآسین، امانوئل
چاپ اول سال: 
1394

علوم نهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسینی‌رباطی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1394

کتاب کار و تمرین علوم تجربی پایه نهم- دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رستگار، طاهره
ویسی‌زاده، مرجان
دولتشاهی‌فرد، ریحانه
ملک، شیبا
وحیدی‌مؤثق، آزاده
شفیعی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1394

علوم هشتم بخش فیزیک، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حنیفی یزدی، سید حسین
طباطبایی، سید‌یحیی
قهرمانی، مهدی
هاشمی‌نسب، سیدمحمد
چاپ اول سال: 
1394

علوم نهم بخش فیزیک، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دیارکجوری، پوریا
هاشمی‌نسب، سیدمحمد
طباطبایی، سید‌یحیی
قهرمانی، مهدی
حنیفی یزدی، سید حسین
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در زمین و فضا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استیولس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در پزشکی و تندرستی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در سوخت و قدرت

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در فناوری زندگی روزانه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در حیات کره زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - علوم تجربی