علوم تجربی

انرژی در حیات کره زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

انرژی در بدن انسان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
استویلس، پنی
پنتلند، پیتر
چاپ اول سال: 
1394

علوم نهم بخش زیست و زمین‌شناسی ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
آل‌علی، سیداحمد
باقری، زینب
رحیمی‌فرد، مهبان
صحرانورد، پریسا
طالبی، عباس
قربانی، سارا
چاپ اول سال: 
1394

علوم هفتم،‌بخش زیست‌شناسی، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قربانی، سارا
رحیمی‌فرد، مهبان
طالبی، عباس
آل‌علی، سیداحمد
باقری، زینب
صحرانورد، پریسا
چاپ اول سال: 
1394

کتاب کار علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نقی‌زاده، حمید
نوابی، سید‌ابراهیم
طالبی، ناصر
چاپ اول سال: 
1394

کتاب کار علوم هشتم کارو تلاش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی جوان، سیدعلی
چاپ اول سال: 
1394

موجودات میکروسکوپی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هریسون، پل
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - علوم تجربی