علوم تربیتی

چگونه فوراً به اعتماد، باور، نفوذ و رابطه دوستانه برسید: 13 راه برای ایجاد ذهن باز از راه گفت‌و‌گو باضمیر ناخود‌آگاه

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
شرایتر، تام
سال چاپ: 
1396