فیزیک

200 مسئله شگفت‌انگیز فیزیک

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
گندیک، پ
هونیک، ج
رایلی، ک.ف
سال چاپ: 
1394

مبانی فیزیک (جلد اول: مکانیک)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
سروی، ریموند
ووئیل، کریس
سال چاپ: 
1394

المپیادهای نجوم ایران

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
باقری‌رنانی، مصطفی
گل‌محمدی‌نقشه، آرش
تأملی، سینا
سال چاپ: 
1394

فیزیک مدرن مهندسی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
سینگ، جسپریت
سال چاپ: 
1394

نور و فناوری‌های مبتنی بر آن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
بصیره، عبدالحسن
سیدفدائی، آزیتا
معتمدی، اسفندیار
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - فیزیک