فیزیک

کتاب کار 11 فیزیک 2 ریاضی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نامی، فرزاد
سال چاپ: 
1396

آموزش فیزیک با رویکرد پدیده محور

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
بابروسکی، ماتیو
کورهانن، میکو
کوتاماکی، جوکا
سال چاپ: 
1396

گالیله

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1396

توماس ادیسون

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1396

آلبرت اینشتین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1396

المپیادهای نجوم ایران 1395- 1389

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سادات موسوی، سیدامیر
ستوده، محمد‌هادی
شریعت‌زاده، محمد‌جواد
سال چاپ: 
1396

فیزیک دهم، رشته تجربی، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علیدوست، ابوالفضل
عسکری، حسین
هاشمی‌نسب، سید‌محمد
حنیفی، سید‌حسین
دیارکجوری، پوریا
سال چاپ: 
1395

فیزیک دهم، رشته ریاضی، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علیدوست، ابوالفضل
عسکری، حسین
هاشمی‌نسب، سید‌محمد
حنیفی، سید‌حسین
دیارکجوری، پوریا
سال چاپ: 
1395

فیزیک 10ام علوم تجربی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلزاری، محمد
دانشمند مهربانی، ابراهیم
حاجی‌ سیدجوادی، پریسا
منوچهری، هدیه
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - فیزیک