متوسطه اول

دایناسورها و جانداران پیش از تاریخ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
تاپلین، سام
چاپ اول سال: 
1398

وقتی مینا از خواب بیدار شد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاشیگر، مدیا
چاپ اول سال: 
1398

خود آموز خط تحریری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بابایی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1398

سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اکبر‌پور، احمد
خرامان، مصطفی
لزگی، مهسا
چاپ اول سال: 
1397

ژاکت

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کلمنتس، اندرو
چاپ اول سال: 
1397

فراری

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
گری، کیت
چاپ اول سال: 
1397

قصه زندگی من

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نادری، شرمین
چاپ اول سال: 
1397

وقتی تاریخ آلزایمر می‌گیرد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یوسفی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1397

اتفاقات کم‌اهمیت زندگی یک کاکتوس

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بولینگ، داستی
چاپ اول سال: 
1397

از پشت پنجره

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تامپسون، لیزا
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه اول