متوسطه اول

اندر حکایت دنیای ارتباطات...: گروه تحولات سبک زندگی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باقری‌زاده مقدم، فرشته
ملک‌زاده، مریم
میرحسینی، مریم‌السادات
ندافی، لیلا
پیمان، نجمه
مفتخر، زهرا
چاپ اول سال: 
1397

چند‌فرهنگی در نظام‌های آموزشی (با رویکرد تطبیقی)

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
رهنما، اکبر
بخشی، حامد
صباغ اسماعیلی، رعنا
چاپ اول سال: 
1397

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بین فرهنگ‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
کارشناسان
مؤلف: 
دوبینا، ایگورا .ان
کارایانیس، الیاس.جی
چاپ اول سال: 
1397

صد روز کما

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نجفی، ابراهیم
چاپ اول سال: 
1397

آرزوی زنبور عسل (دوزبانه، عربی، فارسی)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کیلانی، کامل
چاپ اول سال: 
1397

رایانه ششم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
چاپ اول سال: 
1397

آموزش خط شکسته تحریری ساده

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
رحمانی، عباس
چاپ اول سال: 
1396

مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
علی‌نیا، وهاب
سبزی‌، محمد
جوادیان، سید‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه اول