متوسطه اول

کد مرجع

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بریدی، داستین
چاپ اول سال: 
1397

دنیای بی‌کران، سلام!

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کلی، ارین انترادا
چاپ اول سال: 
1397

بی‌نظیر، مثل یک فیل

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اوتمن های، لیندا
چاپ اول سال: 
1397

هیزم‌های خیس

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کلاین، کریستینا بیکر
چاپ اول سال: 
1397

چه کار می کنی با یک فرصت؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کوبی
چاپ اول سال: 
1397

چه کار می کنی با یک مشکل؟

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
یامادا، کوبی
چاپ اول سال: 
1397

مصری‌های معرکه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دیری، تری
چاپ اول سال: 
1397

چاه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تایلور، میلدرن
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه اول