متوسطه دوم(نظری)

نور و فناوری‌های مبتنی بر آن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
بصیره، عبدالحسن
سیدفدائی، آزیتا
معتمدی، اسفندیار
سال چاپ: 
1394

جمشید شاه پادشاه نوروز

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یوسفی، محمدرضا
سال چاپ: 
1394

ترمینولوژی جامع زبان انگلیسی (زبان سوم و پیش‌دانشگاهی)

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
قاسمی، سعید
میرتهامی، سعید
عدلی، هومن
سال چاپ: 
1394

نمکی‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یوسفی، محمدرضا
سال چاپ: 
1394

گزیدگی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
هیاسن، کارل
سال چاپ: 
1393

فکرت را می خوانم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پالاثیوس، گابریل
سال چاپ: 
1394

سیستم‌‌عامل‌ مقدماتی windows 7

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ریاحی، فرناز
امین، شهناز
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)