مهارت‌های زندگی

بفرمایید! من الان بهش احتیاج ندارم! پرورش مهارت و انگیزه برای رعایت آداب معاشرت در خانه و مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
شواب، کریستین
فلورا، کاساندرا
سال چاپ: 
1396

ای وای! حالا می‌توانم چه کارهایی بکنم؟ پرورش مهارت‌های حفظ آرامش و مدیریت احساسات

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
شواب، کریستین
فلورا، کاساندرا اس
سال چاپ: 
1396