مهارت‌های زندگی

چگونه روی حادثه را کم کنیم؟

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
مؤلف: 
ایزدی، محسن
سال چاپ: 
1394

چگونه در زمان سوختن نسوزیم؟

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایزدی، محسن
سال چاپ: 
1393

سلامت تغذیه: تغذیه اثربخش، نوشیدنی‌ها، ریزمغذی‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پورعباسی، عطاالله
ابراهیم‌نژاد شیروانی، محبوبه سادات
جدیدیان، امیرحسین
سال چاپ: 
1394

سلامت روان: استرس از منظر دانش‌آموز، خواب مؤثر، یادگیری اثربخش

مخاطب: 
والدین
مشاور
مؤلف: 
پورعباسی، عطاالله
ابراهیم‌نژاد شیروانی، محبوبه سادات
سال چاپ: 
1394

سلوک معنوی استیو جابز

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مِلبی، کِیلب
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی