نقد ادبی-آموزش ادبی

قصّه‌گویی، راز ماندگاری تدریس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
سپهدار، سمیّه
سال چاپ: 
1397

رازهای قصه‌گویی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
مونته‌رو، بآتریس
سال چاپ: 
1395

آموزش داستان‌نویسی سطح دو

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
کوربت، پای
سال چاپ: 
1395

آموزش داستان‌نویسی سطح یک

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
کوربت، پای
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - نقد ادبی-آموزش ادبی