نمایش‌نامه/فیلم‌نامه

های‌ و هوی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جهانگیریان، عباس
چاپ اول سال: 
1394

سوره‌های آب و درخت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سخاوت، مرتضی
چاپ اول سال: 
1394

میهمانی سلیمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
خلج، منصوره
چاپ اول سال: 
1394

نمایشنامه در یک پرده: کیارش

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حوری، هادی
چاپ اول سال: 
1395

آواز داوود

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اکبرلو، منوچهر
چاپ اول سال: 
1394

در همین نزدیکی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
سلیمانی، ایرج
چاپ اول سال: 
1394

تازه وارد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مهدوی، کاوه
چاپ اول سال: 
1394

مهر ابله

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بیرانوند، قباد
چاپ اول سال: 
1394

گمگشته

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
محمدی، خدامراد
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه/فیلم‌نامه