نمایش‌نامه-فیلم‌نامه

المپیاد در فرودگاه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
قیطاسی، امیر
سال چاپ: 
1395

دمام

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بحرانی، لقمان
سال چاپ: 
1395

اسب تنها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1395

همه‌ اگرهای من

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ابوالمعالی، اکرم
سال چاپ: 
1395

های‌ و هوی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جهانگیریان، عباس
سال چاپ: 
1394

سوره‌های آب و درخت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سخاوت، مرتضی
سال چاپ: 
1394

میهمانی سلیمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
خلج، منصوره
سال چاپ: 
1394

نمایشنامه در یک پرده: کیارش

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حوری، هادی
سال چاپ: 
1395

آواز داوود

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اکبرلو، منوچهر
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه-فیلم‌نامه