نمایش‌نامه-فیلم‌نامه

سوره‌های آب و درخت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سخاوت، مرتضی
سال چاپ: 
1394

میهمانی سلیمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
خلج، منصوره
سال چاپ: 
1394

نمایشنامه در یک پرده: کیارش

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حوری، هادی
سال چاپ: 
1395

آواز داوود

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اکبرلو، منوچهر
سال چاپ: 
1394

در همین نزدیکی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
سلیمانی، ایرج
سال چاپ: 
1394

تازه وارد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مهدوی، کاوه
سال چاپ: 
1394

مهر ابله

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بیرانوند، قباد
سال چاپ: 
1394

گمگشته

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
محمدی، خدامراد
سال چاپ: 
1394

غباری در آیینه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
داوطلب، آمنه
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه-فیلم‌نامه