نمایش‌نامه-فیلم‌نامه

قاضی بُست

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
جعفر نادری، مهرنوش
سال چاپ: 
1394

تصمیم زیبا

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مالمیر، روح‌الله
سال چاپ: 
1394

بلبشوی شهر حروف

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
وامق، حمید
سال چاپ: 
1394

آخرین گره

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
دشتبان، حسن
سال چاپ: 
1394

شجاع

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
هال، هال‌ورثی
میدل‌مس، روبرت
سال چاپ: 
1394

مانکن‌ها: نمایش‌نامه، تئاتر آمریکای لاتین

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
والدز، لوئیز
سال چاپ: 
1393

کین

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سارتر، ژان پل
سال چاپ: 
1394

کتاب بازیگری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ابوت، جان
سال چاپ: 
1394

نمایشنامه‌نویسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
پارا، آنجلو
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه-فیلم‌نامه