کار و فناوری

شگفتی‌های جهان: آسمان خراش‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دایان، ژاک
سال چاپ: 
1397

ردپای کربن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانتر، نیک
سال چاپ: 
1397

خانه‌های خورشیدی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاردیمن، رابین
سال چاپ: 
1397

انرژی‌های تجدیدپذیر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بارکر، جف
سال چاپ: 
1397

خودروهای هیبریدی و برقی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانتر، نیک
سال چاپ: 
1397

آینده سوخت‌های فسیلی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
راجر، الن
سال چاپ: 
1397

انرژی خورشیدی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
واکر، نیکی
سال چاپ: 
1397

انرژی زمین‌گرمایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلیسون، کری
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری