کار و فناوری

آموزش کامپیوتر: Word 2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤلفین گروه آموزشی کامپیوتر مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سال چاپ: 
1394

آموزش کامپیوتر: ویندوز پیشرفته، اینترنت، پاورپوینت

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤلفین گروه آموزشی کامپیوتر مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سال چاپ: 
1394

آموزش کامپیوتر: سطح یک مقدماتی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤلفین گروه آموزشی کامپیوتر مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سال چاپ: 
1394

فرصت‌های طلایی در گذر زمان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
عزیزی، ژیلا
سال چاپ: 
1394

نرم‌افزار فتوشاپ پیشرفته

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

نرم‌افزار فلش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

نرم‌افزار صفحه گسترده اکسل 2013

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

کتاب کار واژه‌پرداز ورد2013

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

کتاب کار صفحه گسترده 2013

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

نرم‌افزار واژه‌پرداز ورد 2013

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری