کار و فناوری

همه چیز درباره مهندسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانت، امیلی
سال چاپ: 
1397

رایانه ششم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1397

رایانه پنجم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1397

رایانه چهارم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1397

من و رایانه‌ام: کتاب 4، پاورپوینت 2016

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاشی، سمیرا
نقوی، سیده‌جواهر
سال چاپ: 
1396

رازهای مغناطیس‮‬‏‫: ‏‫آموزش مغناطیس برای کودکان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
دلاکی، هدایت‌الله
اسفندی‌نژاد، لادن
رنجبری، حسن
رضایی‌زاده، سمانه
رنجبری، بنیامین
سال چاپ: 
1397

فناوری اطلاعات کودک آموزش رایانه برای کودکان (سطح 1)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
دلاکی، هدایت‌الله
اسفندی‌نژاد، لادن
رنجبری، حسن
رضایی‌زاده، سمانه
رنجبری، بنیامین
سال چاپ: 
1397

خانواده کامپیوتر می‌خرد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هالپرت، بن
سال چاپ: 
1397

زنگ عروسک‌سازی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسینجانی، زینب
سال چاپ: 
1397

حمل‌‌ونقل سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کولمن، میریام
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری