کار و فناوری

مادر خلاق، کودک خلاق

مخاطب: 
والدین
مؤلف: 
نیکبخت، معصومه
سال چاپ: 
1396

آموزشExcel 2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاتبی، صدیقه
سال چاپ: 
1396

رایانه اول دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1396

حقوق شهروندی و خلاقیت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فعال، اعظم
سال چاپ: 
1395

من و رایانه‌ام 3: آموزش واژه‌پرداز 2016

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاشی، سمیرا
نقوی، سیده‌جواهر
سال چاپ: 
1395

دانش آموز، خلاقیت، ایده‌پردازی

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
احمدی مقدم، افسانه
عاشقی، برات‌محمد
حداد، وحید
سال چاپ: 
1396

آموزش کامپیوتر: فتوشاپ و بانکداری الکترونیک

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤلفین گروه آموزشی کامپیوتر مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سال چاپ: 
1394

آموزش کامپیوتر: سطح دو پیشرفته

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤلفین گروه آموزشی کامپیوتر مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سال چاپ: 
1394

آموزش کامپیوتر: Word 2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤلفین گروه آموزشی کامپیوتر مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری