کار و فناوری

تبلت برای کودکان

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
فاطمی‌پور، علی
سال چاپ: 
1396

رایانه سوم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1396

رایانه دوم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1396

مادر خلاق، کودک خلاق

مخاطب: 
والدین
مؤلف: 
نیکبخت، معصومه
سال چاپ: 
1396

آموزشExcel 2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاتبی، صدیقه
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری