آب و هوا

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
ورنزینگ، باربارا
مایر، بوت
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
فاطمه خونساری
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9789643008086

دوره و درس:

پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
آنان که به تحقیق دربارۀ آب و هوا علاقه دارند، به منابعی نیازمندند که در ابتدا، به زبان ساده، مراحل کار و مقدمات آن را بیاموزند. کتاب حاضر برای پاسخ به چنین نیازی و نیز پاسخ دادن به سؤال هایی مثل اینکه ابر سبک چیست، چرخۀ آب چگونه عمل می کند و هنگام تابش خورشید و باد و توفان هوا چگونه است، می‌کوشد مقدمات تحقیق دربارۀ آب و هوا را به مخاطب نشان دهد. محتوای کتاب شامل توضیح دربارۀ موضوعات مربوط است که برای هر کدام، فعالیتی عملی نیز در نظر‌گرفته شده است. در بخشی از کتاب قوانین تحقیق علمی آب و هوا آمده است. انتهای کتاب نیز دفتر مانندی است تا مخاطب کارهای دستی جالب یا بازی های مهیج خود را در آن ثبت کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب