آتش باش تا بر‌افروزی

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
امامی، غلامرضا
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
20ص.
شابک: 
9786000104627
پایه: 
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
این کتاب گزیده‌ای از سخنان خواجه عبدالله انصاری، به نثر مسجع است. شیوه او گنجاندن معنا در جمله‌های کوتاه است. این سخنان درباره عشق و ایمان به حقیقت و کمال انسانی است. همچنین به موضوعاتی مانند آموختن علم، اندیشیدن، همنشینی با دانایان و... می‌پردازد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب