آخرین مهاجر: عبدالله پسر اریقط و معاذ پسر جموح

نام مجموعه: 
یاران پیامبر
سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
پوروهاب، محمود
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789640230831
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
مهاجران کسانی بودند که در پی پیامبر اسلام از خانه و شهر خود مهاجرت کردند. کتاب حاضر یکی از مجلدات مجموعه‌ای چند جلدی است که هر کدام به یکی از یاران پیامبر اختصاص دارد. در این جلد داستان مهاجرت عبدالله، پسر اریقط، و معاذ، پسر جموح، آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب