آخرین پرنده، آخرین سنگ

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
شجاعی، سید‌مهدی
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
44ص.
شابک: 
9789644325861
پایه: 
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
داستان ابرهه و فیل‌هایش را همه شنیده‌ایم. ابرهه و سپاهش به خانۀ خدا حمله کردند. به فرمان خدا پرندگانی در آسمان ظاهر شدند، سنگ‌هایی را روی آن‌ها انداختند و سپاه دشمن را نابود کردند. کتاب حاضر همین ماجرا را در قصه‌ای به زبان ساده آورده است. سرتاسر داستان با تصویرهایی مرتبط همراه شده است تا مخاطب بهتر در جریان داستان قرار بگیرد. در انتها نیز سورۀ فیل که در همین باره نازل‌شد، آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب