آدینه‌ها با گراد پایه دوم دبستان

نام مجموعه: 
مجموعه پیک‌های آدینه‌ها با گراد
چاپ اول سال: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
نوری محمدی، زهرا
سعادتی بیدی، زهرا
دوکعبتین، طاهره‌سادات
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
240ص.
شابک: 
9786007927236

دوره و درس:

پایه: 
دوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
تنظیم هفتگی تمرین‌ها به دانش‌آموز کمک می‌کند مفهوم مطالب آموخته شده را بهتر درک کند. کتاب حاضر شامل 28 کتابچۀ تمرین هفتگی است که متناسب با آموخته‌های درسی دانش‌آموزان پایۀ دوم دبستان و مطابق بودجه‌بندی مصوب کتاب تنظیم شده‌اند تا هر کتابچه و هر دسته فعالیت بتواند در هفتۀ مربوط به خود قابل انجام باشد. جلد 16 مرور مطالب است و یک جلد هم به تکلیف نوروز اختصاص دارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب