آزمایشگاه شیمی آشنایی با لوازم و کاربرد آنها، علائم هشداردهنده و نکات ایمنی در آزمایشگاه شیمی

توجه: استفاده از نماد و Qr-code در کنار هم الزامی است.

-دریافت نماد  -دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
یکی از عوامل موثر در توجه به فعالیت‌های آزمایشگاهی، آشنایی معلمان و دانش آموزان با مواد، وسایل و تجهیزات استاندارد آزمایشگاه شیمی است که کتاب حاضر به این موضوع پرداخته است. شناخت لوازم آزمایشگاه، علائم هشداردهنده و راهنما در آزمایشگاه شیمی، طراحی فضای آزمایشگاه، کمک‌های اولیه در آزمایشگاه شیمی و انواع خطرها و اقدامات ایمنی از جمله مطالب آن هستند.
سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
پور‌حسن، صابر
محمودیان، علی
تشویقی، حمیده
وقاری، وحید
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
140ص.
شابک: 
9786226730266
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
دانش‌آموز
دانشجومعلمان
هنرجو
کلیدواژه: 
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب