آزمون‌های سنجش: شاخص‌های جسمی، حرکتی و روان‌شناختی دانش‌آموزان

نام مجموعه: 
مهارت‌های فردی و اجتماعی
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
44ص.
شابک: 
9786003903159
مخاطب: 
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
فرهنگ‌سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با آن به قشرهای گوناگون مردم، به‌خصوص مربیان و دانش‌آموزان، می‌تواند از آسیب‌پذیری اجتماعی در محیط مدرسه و اجتماع بکاهد. کتاب حاضر جلد اول و مقدماتی از مجموعه ای چندجلدی است که به‌منظور آموزش نحوۀ برگزاری آزمون‌های سنجش شاخص‌های جسمی، حرکتی و روان‌شناختی دانش‌آموزان تدوین‌ شده است. محتوای کتاب دو بخش کلی دارد: جسمی و حرکتی، شامل روش‌های درست فعالیت جسمانی، ارتقای تربیت بدنی و تبیین روش‌های سالم در حوزۀ محتوایی تربیت‌بدنی؛ روان‌شناختی شامل دو آزمون هنجارشده و بومی.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب