آسیب‌شناسی تربیت اجتماعی: اجتماعی‌کردن، مانع اجتماعی‌شدن است! (چگونه اجتماعی نشویم!)

دریافت QRcode
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
کریمی، عبدالعظیم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
184ص.
شابک: 
9789640815175
مخاطب: 
مشاور
کارشناسان
معرفی کتاب: 
انسان یگانه موجود عالم است که خداوند به او استقلال و آزادی انتخاب داده است. کتاب حاضر با طرح موضوع تفاوت میان اجتماعی شدن و اجتماعی کردن، مفهوم «فرد با من فعال» و «کنش‌گذاری خلاقانۀ خود»را دربرابر «من انفعالی» و «کنش پذیری تقلیدی» قرار می‌دهد. نویسنده در تمام کتاب می‌کوشد با طرح مفاهیم تربیت اجتماعی ومؤلفه‌های آن، و نیز نظریه‌های جامعه‌شناختی دربارۀ تربیت اجتماعی، به نقش خود و عوامل بیرونی در تربیت اجتماعی بپردازد و تفاوت اجتماعی‌کردن با اجتماعی‌شدن را توضیح دهد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب