آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
عارفی‌فرد، متین
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
116ص.
شابک: 
9786008345855
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
استفاده از روش‌های نوین آزمایشگاهی ژنتیک سلولی و مولکولی در شاخه‌های زیست‌شناسی، از موضوعات ضروری این عصر است.کتاب حاضر به شرح برخی از مهم‌ترین تکنیک‌های مولکولی می‌پردازد. این تکنیک‌ها در چند طرح تحقیقاتی دانشگاهی و دوره‌های کارآموزی کار شده‌اند. کتاب شامل چهارفصل است که سه فصل اول آن روش‌ها و اصول ژنتیک مولکولی و فصل آخر برخی تکنیک‌های انتقال ژن را بیان می‌کنند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب