آمادگی ورود به دبستان: پیشگیری از مشکلات تربیتی و آموزشی کودک

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
تبریزی، مصطفی
تبریزی، علی‌رضا
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
136ص.
شابک: 
9786008283454
مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
معرفی کتاب: 
کتاب«آمادگی ورود به دبستان» برای آگاهی والدین از روش‌های آماده کردن فرزندشان برای ورود به دبستان و پیشگیری از مشکلات تربیتی و آموزشی کودکان تدوین شده است. مخاطب این کتاب تمامی والدین، بدون توجه به میزان تحصیلات آنان است، زبان کتاب ساده و بدون اصطلاحات خاص است. کتاب دارای دو بخش است. بخش اول: آمادگی رفتاری و روانی کودک برای ورود به دبستان و بخش دوم:آمادگی کودک برای کسب مهارت‌های تحصیلی.نویسنده به امید این‌که تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی ما موجب تحقق تمامی جنبه‌های انسانی شود، توصیه‌هایی کرده است. در صورت عمل به این توصیه‌ها از جانب والدین گام مهمی در شکوفایی کودکان برداشته خواهد شد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب