آموزش حقوق به دانش‌آموزان

چاپ اول سال: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
عبدی، عادل
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
108ص.
شابک: 
9786007617342
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
چکیده: 
آموزش حقوق برای رشد و آگاهی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان نسبت به حقوق خویش از مباحث مطرح در این کتاب است. نویسنده در این کتاب نسل نوجوان و دانش‌آموز را با قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری آشنا می‌سازد. او معتقد است در صورتی که افراد با حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر دوش آن‌ها قرار داده است، احساس مسئولیت می‌کنند. کتاب در 6 فصل به مباحث حقوق فردی، شهروندی، خانواده، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در نهایت حقوق و تکالیف دانش‌آموزان در محیط آموزشی اشاره کرده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب