آموزش حقوق به دانش‌آموزان

چاپ اول سال: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
عبدی، عادل
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
108ص.
شابک: 
9786007617342
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
چکیده: 
آموزش حقوق با هدف رشد آگاهی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان نسبت به حقوق خویش از مباحث مطرح شده در این کتاب است. نویسنده در این کتاب نوجوانان و دانش‌آموزان را با قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری آشنا میکند. او معتقد است که اگر افراد از حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند، میتوانند تکالیفی را که جامعه بر دوش آن‌ها گذاشته است، با احساس مسئولیت انجام دهند. کتاب در شش فصل به مباحث حقوق فردی، شهروندی، خانواده، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در نهایت حقوق و تکالیف دانش‌آموزان در محیط آموزشی اشاره کرده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب