آموزش و پرورش تطبیقی

سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
دژکوهی، محمدجواد
قناعتی، مرضیه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
168ص.
شابک: 
9786222632465
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
در حیطه آموزش‌وپرورش، مقایسه یا تطبیق می‌تواند بین رویدادهای آموزشی داخل یک نظام آموزش‌وپرورش صورت گیرد یا در سطح وسیع‌تری ویژگی‌های گوناگون یک نظام تربیتی با نظام‌های تربیتی کشورهای دیگر مقایسه شود. در این کتاب، نظام آموزشی کشورهای انگلستان، ایران، ژاپن، کره جنوبی، فنلاند، و سنگاپور، بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب