آموزش و کار شیمی 2 یازدهم

نام مجموعه: 
آموزش و کار
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
انوشه، محمد‌حسین
پور‌جاوید، محمدرضا
نصیری اوانکی، محمدرضا
فولادی، محمدجواد
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
208ص.
شابک: 
9786003172586
پایه: 
یازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب‌های کار به منظور تمرین و تسلط به درس‌ها تدوین می‌شوند. این کتاب هر مبحث از کتاب درسی شیمی پایۀ یازدهم را به طور مختصر توضیح می‌دهد. سپس تمرین‌های مرتبط با آن‌ها را می‌آورد تا مخاطب به موضوع درس مسلط شود. تمرین‌ها متنوع‌ و از انواع درست و نادرست، جاخالی، مفهومی و مسئله هستند و از ساده به دشوار تنظیم شده‌اند. دو آزمون استانداردپایان هر نیم‌سال نیز در کتاب آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب