احکام مصور برای نوجوانان و جوانان جلد چهارم

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
نورالدین، محمد
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
36ص.
شابک: 
9789647789578
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
نوجوانان در آستانۀ بلوغ و رسیدن به سن تکلیف شرعی، سؤال‌های زیادی دارند که مرجعی برای یافتن پاسخ‌های آن‌ها می‌خواهند. کتاب حاضر با توجه به فتوای عالمان دین به چنین سؤال‌هایی پاسخ می‌دهد. در این کتاب، دربارۀ گوشت های حرام، شرایط شکار حیوانات، آداب خوردن و آشامیدن، عقیقه، قربانی و نذر، شرایط نذر، شرایط عهد و پیمان، وصیت و چگونگی انجام آن، کارهای جایز و غیر جایز، و چگونگی امر به معروف و نهی از منکر اطلاعاتی داده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب