از این بهتر نمی‌شد

نام مجموعه: 
فکر، کودک، فلسفه
سال چاپ: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
12ص.
شابک: 
9789642026715

دوره و درس:

پایه: 
اول
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
جهان و موجودات آن در بهترین شکل خود آفریده شده و وجود یافته‌اند. مجموعۀ 55 جلدی «فکر، کودک، فلسفه» برای رشد فکری کودکان،‌ آن‌ها را به تفکر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا می‌خواند. جلد پنجاه و دوم از این مجموعه می‌کوشد این باور را به کودکان القا کند که هر چیزی در جهان به بهترین حالت خود خلق شده است. کتاب دوزبانه است. نویسنده نمونه‌هایی از حکمت آفرینش موجودات می‌آورد تا باور مذکور را راحت‌تر ایجاد کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب