از نوک خودکار من گُل می‌چکد

نام مجموعه: 
شعر نوجوان امروز
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
هاشمی، سید‌سعید
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
44ص.
شابک: 
9786000101725
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
15 قطعه شعر این کتاب، علاوه‌بر آنکه نوجوانان را با سادگی و زیبایی زندگی روستایی و عظمت آفرینش پروردگار آشنا می‌سازد، شور و شوق، طراوت و امید را در آنان به وجود می‌آورد. همچنین تصاویر حس رهایی را در مخاطبان زنده می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب