اشکال سکونت در ایران: زندگی روستایی

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
عابدی، زهره‌سادات
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
144ص.
شابک: 
9789640810484
پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
سکونتگاه‌های ایرانی انواعی دارند که روستا یکی از آن‌هاست. کتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀ« اشکال سکونت در ایران» است و به زندگی روستاییان و شرح آن‌ها می‌پردازد. مخاطب این کتاب با شکل روستا، روستاهای معروف ایران ، مصالح ساختمانی روستایی، صنایع دستی و فعالیت‌های اقتصادی روستایی، موقعیت روستاها، انواع آیین‌ها و رسم‌های روستایی، پوشاک روستاییان و روند تغییر روستاها آشنا می‌شود. تصویرهای این کتاب بسیار باکیفیت و گویا هستند و طبیعت روستاهای ایران را به خوبی نشان ‌می‌دهند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب