اصطلاح‌نامه اصکا

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
طوفانی اصل، وحید
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
312ص.
شابک: 
9786000105723

دوره و درس:

مخاطب: 
كتابدار
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر شامل مجموعه ای از واژگان و اصطلاحات حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان است. مخاطب با استفاده از این اصطلاح‌نامه میتواند مفاهیم مختلف را جستجو کند و روابط مفهومی میان واژگان را به صورت کارآمد شناسایی و استنباط نماید. نویسنده در ابتدا ساختار و تاریخچۀ اصطلاح‌نامه را توضیح میدهد و سپس تفاوت آن با سرعنوان‌های موضوعی را بیان می‌کند. فهرست الفبایی، فهرست ردهای و فهرست گردشی از عنوان‌های مطالب مطرح شده در این اثر است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب