اصول و مبانی GIS

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
عربی، مهدی
حق‌بیان، سارا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
288ص.
شابک: 
9786006594859
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر به طرح اصول و مبانی و قابلیت‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی در عرصۀ تحلیل و تصمیم فضایی می‌پردازد و شرح مفصلی از اصول و مفاهیم پایۀ اجزا، فناوری‌های به‌روز و روش‌های نوین در تحلیل فضایی پرداخته است. «نحوۀ پیدایش و تکامل تدریجی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سپس قابلیت‌های آن، چیستی و چگونگی تشکیل داده در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مفاهیم و شیوه‌ها و ساختارهای تشکیل بانک‌های اطلاعاتی نوین، و در نهایت نیز کاربردها و تأثیرات حضور سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل مسائل فضایی و تصمیم‌سازی‌ها» از مباحث کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب