اصول کاربردی مدیریت رفتار والدین کودکان بیش فعال

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
فاضلی، اعظم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9789640810446
مخاطب: 
مربی
والدین
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
حیطه استثنایی: 
آموزشی
پرورشی مشاوره و مددكاری
معرفی کتاب: 
بیش‌فعالی شایع‌ترین اختلال رفتاری دوران کودکی است که می‌تواند درازمدت باشد. همچنین، از آن‌جا که رفتار کودک بیش‌فعال همیشه یکنواخت نیست، لازم است والدین و مربیان راه‌های رفتار با چنین کودکانی را بدانند. کتاب حاضر با توضیحی دربارۀ بیش‌فعالی، راه‌های درمان و ارائۀ نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در کودکان، می‌کوشد به والدین آگاهی دهد چگونه رفتارهای مطلوب را در چنین کودکی افزایش دهند و از رفتارهای نامطلوب بکاهند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب